Prinses Margriet Manege Westerbork

Zorgmanege Westerbork >

Update lessen

Geplaatst op : 20-05-2020

Vanaf 29 april jl. zijn er bij onze manege weer paardrij lessen voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar en vanaf 11 mei jl. is er weer een aantal lessen voor volwassen ruiters begonnen. Het is helaas nog niet zo dat alles weer “normaal” is. Zo rijden er uitsluitend ruiters die zelfstandig (dus los/zonder begeleiding naast paard of pony) kunnen rijden. Dit betekent dat onze grootste groep ruiters, kinderen en volwassenen met een beperking die hulp nodig hebben naast het paard, om verschillende redenen nog niet weer rijdt.

Wij verwachten dat deze situatie nog wel een poosje zal blijven zoals deze nu is en zullen er met z’n allen voor moeten zorgen dat we binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM blijven om verspreiding van het Corona virus zoveel mogelijk te beperken.

We hebben in de afgelopen weken kunnen zien wat goed gaat, maar ook waar we beter op moeten letten. Er wordt vanuit de gemeente gecontroleerd/gehandhaafd en we willen niet het risico lopen dat we moeten stoppen met de lessen omdat we niet zorgvuldig genoeg omgaan met de regels en maatregelen. Daarom willen we iedereen in deze brief nog een keer wijzen op de belangrijkste regels die gelden als je zoon/dochter of als je hier zelf komt paardrijden.

- Volgens RIVM richtlijnen moet je thuis blijven bij koorts, verkoudheid, hoesten, keelpijn, benauwdheid, etc. Ook als je huisgenoten last hebben van koorts of benauwdheid, moet je thuis blijven.
- Ruiters mogen maximaal 15 tot 20 minuten voor de les naar de manege komen. Wij vragen ouders van kinderen die hier op de fiets naar toe komen hierop te letten, zodat hun kinderen hier niet te vroeg zijn.
- Ouders die hun zoon of dochter komen brengen, mogen niet mee de stal in en de kantine is gesloten.
- Bij binnenkomst moeten de ruiters eerst hun handen goed wassen bij kraan in de stal. Ook na de les, voor vertrek, is het verplicht om weer handen te wassen. Wij hopen dat ouders hun kind hier ook aan herinneren, het is voor ons soms lastig te controleren of iedereen dit ook doet.
- Jongeren tussen 13 en 18 jaar en volwassenen moeten 1,5 meter afstand houden van elkaar en van het personeel.
- Wij zetten poetsspullen klaar en hangen het zadel en hoofdstel bij de stal van het paard of pony waar je op mag rijden. Je mag niet zelf in de zadelkamer komen.
- Na de les en na het afzadelen handen wassen en naar huis. Ruiters mogen niet blijven hangen.
- Tot slot en misschien wel de lastigste regel is dat er geen ouders langs de rijbaan mogen staan. Deze regel wordt ons opgelegd en hier wordt ook op gecontroleerd. Ons dringende verzoek is dus om tijdens de les niet bij de bak of op het terras te blijven. Bovendien, als meerdere ouders dit doen wordt er gepraat en dit leidt af. Er wordt op jullie medewerking gerekend. Vanaf de parkeerplaats vanuit de auto kijken naar de les is wel mogelijk.

Wij begrijpen heel goed dat het door deze strakke regels voor de kinderen maar ook voor ouders anders en ook een beetje minder gezellig is dan je gewend was. Maar het is niet anders, we willen hier graag veilig en binnen de geldende regels paardrijles geven.

Het goede nieuws is dat er wel groen licht is om weer met een groep een buitenrit te maken, dus dit zullen we de komende tijd weer rustig gaan opbouwen.

We beraden ons momenteel nog over de invulling van het zomerkwartaal, dit omdat de ruiterkampen niet doorgaan. Zodra wij duidelijke plannen hebben (bijv. het doorgaan met de paardrijlessn in juli), zullen wij jullie hierover informeren.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de manege (0593 – 332180) of Ellen (06 - 20218384) of via info@prinsesmargrietmanege.nl